gwarancja

 

Produkty oferowane przez yeepSport posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji dla produktów wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta.
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód sprzedaży lub faktura VAT.
 
yeepSport odpowiada przed Kupującym za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych.
 
Opis procedury reklamacyjnej:
 
Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu pod adresem sklep@yeepsport.pl, lub w formie pisemnej na adres ZPH ORTALEX 58-200 Dzierżoniów, ul. Jesionowa 44. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz kopię dowodu sprzedaży lub faktury VAT
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji yeepSport zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
Przesyłkę z reklamowanym produktem należy nadać na adres:
Rafał Runowicz, ZPH ORTALEX 58-200 Dzierżoniów, ul. Jesionowa 44
 
yeepSport rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Share This